Biopreparaty

biopreparaty

Biopreparaty to wyselekcjonowane mikroorganizmy (głównie bakterie i grzyby), związane na nośniku mineralnym, służące do unieszkodliwiania zanieczyszczeń.

Kod produktu Nazwa biopreparatu Zastosowanie Sposób działania
101 BIO TARTRE Urządzenia sanitarne (pisuary, łaźnie, brodziki), kanalizacja, studzienki, syfony. Usuwa kamień i osady, odmula kanalizację, redukuje niepożądane zapachy.
106 BIO AQUA PUR Komunalne oczyszczalnie ścieków o składzie zbliżonym do ścieków bytowo-gospodarczych działających na zasadzie osadu czynnego lub złóż biologicznych. Degraduje tłuszcze, celulozę, związki powierzchniowo-czynne. Poprawia jakość osadu czynnego. Redukuje nieprzyjemne zapachy i nadmiar osadów.
112 BIO ANDAIN Blokowanie nieprzyjemnych zapachów i obróbka odpadków gospodarskich. Reguluje fermentację i redukuje wytwarzanie siarczków. Kontrolowana degradacja substancji organicznych i fermentacji metanogennej.
113 BIO ANDAIN SP Produkt kompostujący. Przyśpieszasz rozkładu substancji organicznych. Sprzyja kompostowaniu wszelkich odpadów organicznych. Reguluje fermentację metanogenną.
603 FOSSES SEPTIQUES Doły gnilne, szamba i zbiorniki wszelkich ścieków, instalacje sanitarne, syfony, kanalizacje. Degraduje substancje organiczne, celulozę, tłuszcze. Zapobiega zamulaniu kanalizacji, redukuje osady.
609 FOSSES TOUTES EAUX Przemysł spożywczy, restauracje, bary, zbiorniki tłuszczów i skrobi, separatory olejów, syfony, kanalizacje, odpływy. Degraduje tłuszcze, białka i skrobię. Ogranicza zamulanie i zatykanie kanalizacji, nieprzyjemne zapachy.
1707 BIO LNH4/NO3 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych. Wszystkie odpady zwierzęce wydzielające amoniak. Przyspiesza proces nitryfikacji i degradacji azotu amoniakalnego. Ogranicza wyziewy amoniaku.
201 BIO ACTIV PH Fenole, benzen, formalina, chloroetan i inne węglowodory chlorowane. Przemysł chemiczny, petrochemiczny, koksownie.
202 BIO ACTIV PC Pochodne fenoli, krezoli. Przemysł papierniczy, garbarski, farbiarski, petrochemiczny.
203 BIO ACTIV GH Tłuszcze, trójglicerydy. Rzeźnie, mleczarnie, serowarstwo, olejarnie, mycie wełny, przemysł rybny
204 BIO ACTIV HS Środki powierzchniowo-czynne: anionowe, niejonowe, kationowe. Oczyszczalnie miejskie i przemysłowe, usuwanie czwartorzędowych soli anionowych.
205 BIO ACTIV CL Celuloza, lignit, krochmal. Przemysł papierniczy, rolno-spożywczy, przędzalnie.
206 BIO ACTIV BP Dwufenyle i węglowodory chlorowane. Przemysł chemiczny, metalurgiczny.
207 BIO ACTIV PB Chlorofenole, węglowodory chlorowane. Przemysł chemiczny, cukrowni.
208 BIO ACTIV HGS Węglowodory, smary, ropopochodne, związki siarki. Przemysł naftowy, stacje paliw.
209 BIO ACTIV CN Pochodne cyjankowe. Przemysł metalurgiczny, galwanizernie, skażenia lokalne.
210 BIO ACTIV SG Związki siarki, siarkowodór, tłuszcze w środowisku słabo natlenionym. Sieci kanalizacyjne, studzienki, dreny, kolektory.
211 BIO FEROIL Ochranianie i zapobieganie korozji wywoływanej przez bakterie redukujące siarczany w węglowodorach. Przemysł naftowy, składy, złomowiska i obróbka metali.
302 AQUAFLOC Zbiorniki tłuszczów, kanalizacje, zbiorniki gnojowicy. Wstępna obróbka ścieków przemysłowych. Aktywator obróbki biologicznej – odżywka. Przyśpiesza rozwój mikroorganizmów, aktywuje degradację osadów i skorup. Nastawia pH.
308 LISAFLOR Przemysł rolno – spożywczy, oczyszczalnie ścieków, pomieszczenia dla zwierząt, kubły na śmieci, pomieszczenia sanitarne i inne. Stężone, dezodoranty aktywne. Blokują nieprzyjemne zapachy. Dezodoryzują ścieki, powierzchnie i atmosferę.
309 FLORAZUR Przemysł rolno – spożywczy, oczyszczalnie ścieków, pomieszczenia dla zwierząt, kubły na śmieci, pomieszczenia sanitarne i inne. Stężone, dezodoranty aktywne. Blokują nieprzyjemne zapachy. Dezodoryzują ścieki, powierzchnie i atmosferę.
310 BIO MAREE Przemysł rolno – spożywczy, oczyszczalnie ścieków, pomieszczenia dla zwierząt, kubły na śmieci, pomieszczenia sanitarne i inne. Stężone, dezodoranty aktywne. Blokują nieprzyjemne zapachy. Dezodoryzują ścieki, powierzchnie i atmosferę.
311 DETERBIO GEL Przemysł rolno-spożywczy, hale przemysłowe (podłogi, ściany), wnętrza pojazdów, restauracje, stołówki. Stężone, enzymatyczne żele detergujące. Czyszczą i odtłuszczają powierzchnie zabrudzone substancjami organicznymi.
315 DETERNET Przemysł rolno-spożywczy, hale przemysłowe (podłogi, ściany), wnętrza pojazdów, restauracje, stołówki. Stężone, enzymatyczne żele detergujące. Czyszczą i odtłuszczają powierzchnie zabrudzone substancjami organicznymi.
312 DETEROIL Podłogi, ściany hal i warsztatów naprawczych, pojazdy i urządzenia mechaniczne. Stężony, enzymatyczny detergent. Usuwa i degraduje węglowodory i substancje ropopochodne.
314 AUTO-LUSTRE Nadwozia pojazdów lakierowanych. Enzymatyczny detergent samonabłyszczający. Czyści, odtłuszcza, nabłyszcza karoserię. Nie wymaga polerowania.
322 ASEPTOX SP Sprzęt i pomieszczenia sanitarne, przemysł agro – spożywczy, pomieszczenia dla zwierząt, transport publiczny, kubły na śmieci. Bakteriobójczy preparat do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu.
401 AQUAKALGON+ PG, GG, TGG Obróbka jezior, rzek, stawów, lagun. Hodowla ryb, akwakultura, walka z eutrofizmem w akwenach wodnych z zamulaniem.
402 ACTIFLOC+ Obróbka ścieków w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych działających na zasadzie osadu czynnego, złóż biologicznych i lagun napowietrzanych.
403 NUTRIFLOC+ Obróbka kanałów ściekowych, studzienek, kanalizacji. Usuwa zastoiny odkładające się w kanalizacji.
405 BIO COMPOST+ Kompostowanie i obróbka gleby. Ułatwia kompostowanie odpadków organicznych. Aktywator wzrostu traw.
407 BIO ACTISOL+ Absorbuje rozlane płyny (węglowodory, oleje, tłuszcze), gazy i kwasy. Używany również jako materiał izolacyjny, usuwa kamień kotłowy.
409 BIO AQUALYSE+ Obróbka odchodów zwierzęcych (świnie, bydło, drób, króliki, płetwonogie).
415 EQUIFLOC+ Obróbka podściółek dla zwierząt. Zmniejsza nieprzyjemne zapachy i polepsza wartość nawozową obornika.
416 LIGNO COMPOST+ Kompostowanie zdrewniałych odpadków. Aktywuje tworzenie humusu.
421 BIO DRAIN+ Obróbka obwodów wód zasilających i chłodzących.
428 X2 Usuwanie metali ciężkich z gleby, odpadów ścieków i wody.
520 / 521 BIO ADDITIF A, B W uporczywych przypadkach uzupełnienie i wzmocnienie działania preparatu BIO DRAIN+. Zwalczanie osadów organicznych, alg, mięczaków.

PREPARATY BIOLOGICZNE DO DEGRADACJI ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW, SZAMBACH, KANALIZACJI I DEGRADACJI ODPADKÓW GOSPODARSKICH

TECHNOLOGIA
Biopreparaty to wyselekcjonowane mikroorganizmy (głównie bakterie i grzyby), związane na nośniku mineralnym, służące do unieszkodliwiania zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia występujące w postaci materii organicznej są przekształcane w trakcie procesów życiowych w związki neutralne dla środowiska. Biopreparaty zawierają naturalne mikroorganizmy saprofityczne, które są związane na nośnikach mineralnych – węglanie wapnia i glino-krzemianach. Mikroorganizmy są wyodrębniane ze środowiska naturalnego i selekcjonowane pod kątem ich maksymalnej zdolności do wytwarzania enzymów ukierunkowanych na rozkład trudno degradowanych substancji organicznych. Nośniki mineralne, węglan wapnia wydobywany spod dna morskiego, koralowce oraz skały wulkaniczne (glinokrzemiany) charakteryzują się specyficznymi własnościami fizyko-chemicznymi takimi jak: duża powierzchnia właściwa, porowatość, zdolność do sorpcji, koagulacji i flokulacji.

OPATENTOWANA METODA C.O.R.
Metoda C.O.R. to patent francuski dotyczący wiązania wyselekcjonowanych mikroorganizmów na odpowiednio dobranych mineralnych nośnikach. Właściwości fizyko-chemiczne, absorbcyjne, koagulacyjne i flokulacyjne (porowatość) tych składników pozwalają na: – ochronę makro i mikroskopową mikroorganizmów na niedobór tlenu i związki toksyczne, – wzrost zdolności enzymatycznych mikroorganizmów i ich reprodukcję poprzez chemio-osmo-regulację.

BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie biopreparaty są całkowicie bezpieczne dla ludzi, flory i fauny. Odpowiadają klasie I Europejskiej Federacji Biotechnologii „Mikroorganizmy, które nigdy nie były opisane jako środki odpowiedzialne za choroby u ludzi i nie stanowią zagrożenia dla środowiska”. Ponadto posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny.

DZIAŁANIE
Biopreparaty działają na dwa podstawowe sposoby:

 • fizyko – chemiczny Właściwości jonowymienne nośników zapewniają trwałe wiązanie jonów metali ciężkich, a sama struktura nośnika umożliwia adsorpcję gazów pochodzących z rozkładu materii organicznej. Dzięki dużej porowatości minerałów i gromadzeniu “zapasów” tlenu możliwa jest praca bakterii aerobowych nawet w sytuacji wystąpienia chwilowego deficytu tlenowego. Ponadto połączenie kilku minerałów w nośniku nadaje mu funkcję buforującą, stymuluje wzrost mikroorganizmów i przyspiesza proces degradacji.
 • biologiczny Duża koncentracja mikroorganizmów (od 106 do 108 mikroorganizmów/g), a także ich specjalna selekcja pod kątem zwiększonej zdolności wytwarzania enzymów i ich dużej aktywności, zapewniają dobre efekty oczyszczania nawet w sytuacji wystąpienia dużego ładunku zanieczyszczeń. Korzyści wynikające ze stosowania biopreparatów: • polepszenie wydajności oczyszczania (ChZT, BZT5)
 • zmniejszenie czasu zatrzymania ścieków nawet o 20%
 • wyraźne ograniczenie kosztów energii w procesie oczyszczania
 • odporność na ładunki szokowe (nagły i duży wzrost zanieczyszczenia)
 • szybkie powtórne uruchomienie zatrzymanej lub zatrutej oczyszczalni
 • eliminacja nieprzyjemnych zapachów
 • redukcja objętość osadu nadmiernego o około 30%
 • prostota, bezpieczeństwo, szybkość i niskie koszty wdrażania
 • biodegradacja takich substancji jak: tłuszcze, detergenty, halogenki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne
 • trwałe wiązanie związków metali ciężkich
 • polepszenie flokulacji, sedymentacji, dekantacji
 • poprawa procesu nitryfikacji
 • sorpcja amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów przez nośniki mineralne
 • wyeliminowanie lub wyraźne ograniczenie chemicznych metod oczyszczania
 • adsorpcja gazów powodujących korozję urządzeń
 • ograniczenie zamulania zbiorników wodnych
 • poprawa parametrów oczyszczonej wody Biopreparaty rozwiążą pojawiające się w stacjach miejskich problemy takie jak: • akumulacja tłuszczów (pienienie)
 • dopływ związków toksycznych
 • bakterie nitkowate
 • brak zdolności utleniającej

Poniżej przedstawiono oferty najczęściej stosowanych preparatów w oczyszczalniach ścieków, szambach i kanalizacji:

603 FOSSES SEPTIQOES – obróbka biologiczna dołów gnilnych, szamb
Zastosowanie: szamba, doły gnilne, studzienki, dreny, nstalacje sanitarne , syfony , kanalizacje. Wszystkie ścieki domowe. Związane mikroorganizmy pozwalają na reaktywowanie mikroflory, która mogła ulec zniszczeniu pod wpływem działania kwasów, zasad, środków bakteriobójczych, detergentów, antybiotyków itp. Ich działanie skierowane na degradację celulozy, substancji organicznych i tłuszczów, pozwala na ograniczenie nieprzyjemnych zapachów i zatykania przewodów. Dzięki temu preparatowi możliwe jest ułatwienie rozruchu dołów gnilnych użytkowanych sezonowo i przywrócenie ich sprawności początkowej mimo zalegania złogów i osadów.

402 ACTIFLOC+ – poprawa jakości osadu czynnego
Sprzyja tworzeniu się kłaczków, redukuje piany tłuszczowe, polepsza wydajność oczyszczalni, umożliwia oszczędność energii, sprzyja nitryfikacji i redukcji bakterii nitkowatych. Preparat przeznaczony do oczyszczalni z osadem czynnym o niskim, średnim lub wysokim obciążeniu masowym.

609 FTE – degradacja tłuszczów
Degraduje tłuszcze, skrobię i substancje organiczne, ogranicza zamulanie i zatykanie kanalizacji, usuwa nieprzyjemne zapachy i osady. Preparat ten stanowią związane mikroorganizmy i enzymy unieruchomione na nośnikach mineralnych wyselekcjonowane pod kątem ich zdolności do degradowania głównie tłuszczów zwierzęcych i roślinnych oraz białek i skrobi. Tak ukierunkowana degradacja usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzące z działania bakterii anaerobowych i pozwala ograniczyć zamulanie kanalizacji. Stosowany do seperatorów tłuszczów w restauracjach.

403 NUTRIFLOC+ – odmulanie kanalizacji i drenaży
Zastosowanie: drenaże, kanalizacje, kanały ściekowe, studzienki, przepompownie. NUTRIFLOC + jest preparatem uzyskanym przez biowiązanie mikroorganizmów na minerałach bogatych w mikroelementy. Mikroorganizmy, selekcjonowane pod kątem ich zdolności do degradacji tłuszczów i związków organicznych oraz siarki, są umieszczone w kawernach nośnika mineralnego. Takie ochronne położenie pozwala im przetrwać nawet w środowisku toksycznym i bardzo ubogim w tlen oraz wykazywać dużą zdolność do degradowania substancji organicznych, osadów tłuszczowych i związków na bazie siarki. Ponadto biowiązanie zwiększa dokładność obróbki i sprzyja flokulacji w miejscu oczyszczania ścieków.

401 AQUAKALGON+ PG, GG, TGG – biologiczna obróbka akwenów wodnych
Biologiczna obróbka akwenów wodnych (stawy doczyszczające, jeziora, oczka wodne, baseny itp.). Preparat ten przywraca równowagę w środowisku wodnym, niweczy dystrofizację, degraduje substancje organiczne, usuwa trucizny.
Są to wyselekcjonowane mikroorganizmy związane na nośnikach mineralnych, które degradują substancje organiczne zawarte w wodzie. Powodują one aerobową (tlenową) mineralizację związków węglowych i azotowych co sprzyja faunie i pozbawia fitoplankton nadmiaru odżywek. Fosfor jest wiązany przez związki wapniowe.
Długie łańcuchy (węglowodory, celuloza) są eliminowane a metale ciężkie wiązane w warstwie mułu.

600.013 ADIPACK – pakiet sorbujący i rozkładający tłuszcze
Adipack to rękaw zawierający mieszankę specjalnie dobranych mikroorganizmów i enzymów w celu upłynniania i rozkładania osadów tłuszczowych połączonych z innymi substancjami organicznymi. Redukuje nieprzyjemne zapachy i zjawiska korozji związane z obecnością H2S. Polecany do stosowania m. in. w przepompowniach.

1707 BIO L NH4/NO3 – proces nitryfikacji
Pozwala przyspieszyć proces nitryfikacji i degradacji azotu amoniakalnego w dużym stężeniu, polepsza jakość ścieków. Stabilizuje osad czynny. Kontroluje nieprzyjemne zapachy i wyziewy amoniaku.
Preparat ten stanowią bardzo aktywne mikroorganizmy z rodzaju Nitrosomonas i Nitrobacter. Zastosowany w odpowiednich warunkach, uwzględniając stosunek węgiel-fosfor, 1 litr tego roztworu jest w stanie przetworzyć 50 g azotu amoniakowego w tempie 500 mg na litr na godzinę.

106 BIOAQUA PUR – wzbogacenie mikroorganizmów osadu czynnego i złóż biologicznych
Umożliwia lepszą biodegradację zanieczyszczeń w ściekach komunalnych, polepsza jakość mułów oraz sprawność energetyczną i oczyszczającą, redukuje nieprzyjemne zapachy i nadmiar osadów.
Tłuszcze, celuloza, węglowodory, środki powierzchniowo-czynne są degradowane i dzięki temu nie zakłócają rozwoju naturalnej flory. Poprawa ta jest widoczna we wszystkich stadiach oczyszczania: wydajność, tłuszcze piany, dekantacja, napowietrzanie osadów itp. Preparat ten może być stosowany uzupełniająco z preparatem ACTIFLOC+.

113 BIO ANDAIN SP – biologiczny przyspieszacz fermentacji
Biologiczny przyspieszacz fermentacji. Biodegradacja odpadków gospodarskich , odpadów rolno-spożywczych, odpadów przemysłowych, osadów ściekowych, skratek. Kompostowanie przemysłowe odpadków żywnościowych oraz odpadów organicznych o podobnych właściwościach. Związane mikroorganizmy zostały wyselekcjonowane pod kątem ich zdolności do przyśpieszania degradacji celulozy, ligniny, białek, tłuszczy oraz cukrów. Tak sterowana biodegradacja umożliwia szybszy rozruch kompostowania lub fermentacji na wysypiskach zapobiegając powstawaniu śmierdzących gazów. Działanie BIO ANDAIN SP polega na przyśpieszaniu hydrolizy odpadków organicznych, co pozwala na szybką metanogenezę odpadów miejskich. Wspomaga proces produkcji biogazu w zbiornikach WKF.

310 BIO MAREE – stężony dezodorant aktywny
Dezodorant w postaci cieczy stanowią sole metaliczne i produkty biochemiczne działające utleniająco- redukcyjnie na cząsteczki i odory. W wyniku czego następuje blokada nieprzyjemnych zapachów na kilka do kilkunastu dni. Preparat ten działa natychmiastowo. Blokuje nieprzyjemne zapachy, dezodoryzuje ścieki, osady ściekowe, powierzchnie i atmosferę, nie pozostawia żadnego zapachu.

302 AQUAFLOC – odżywka, aktywator biologiczny
Aktywator obróbki biologicznej. Przyśpiesza rozwój mikroorganizmów. Głównie sprzyja usuwaniu skorup i osadów. Dostarcza odżywek. Dodatkowo preparat ten powoduje podwyższenie pH ścieków co jest szczególnie ważne w przypadku ścieków kwaśnych lub mających tendencję do zakwaszania.

322 ASEPTOX SP – dezynfekcja pomieszczeń
Dezynfekuje pomieszczenia, posiada zdolności bakteriobójcze, stosowany także do higienizacji osadów ściekowych.
Czwartorzędowe sole amonowe zawarte w biopreparacie posiadają zdolności bakteriobójcze w stosunku do pewnych szczepów bakteryjnych, między innymi: Staphylococcus dore, Streptococcus, Enterococcus, Pyocyaniccus, Proteus vulgaris, Candida albicans.

Wycena - napisz

X
Napisz do nas

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close